PREDRAČUN E-

R.br.NazivKoličina
Jed. cenaCenaPDVUkupno 
Ukupno za uplatu (RSD)
Ukupno osnovica
Ukupno PDV