Vaša korpa

FASAKRIL BELI

Šifra proizvoda:789
Cena:
Akrilna bela mat boja

DEKORACIJA I ZAŠTITA ZIDOVA U EKSTERIJERU I ENTERIJERU

1. PRIPREMA ZA BOJENJE

OPŠTA UPUTSTVA:

Prilikom zaštitnog i dekorativnog bojenja u eksterijeru, treba se pridržavati sledećih preporuka:

- svež beton i malter treba da budu stari najmanje 28 dana;

- za beton je naročito važno , da na površini ne sme imati ostatke ulja od oplate;

- za malter je bitno da mora biti u čvrst, bez pukotina, prašine i vodotopivih soli;

- vreme treba da bude sunčano i bez vetra;

- površina koja se boji, ne treba da bude direktno izložena dejstvu svetlosti;

- ako se zgrada boji i spolja i iznutra, preporučljivo je prvo završiti spoljašnje radove, posebno kad je

potrebno korišćenje soba i prozora da bi se omogućio prilaz spoljašnjim površinama.

2. PRIPREMA PODLOGE

Nova podloga

Svež beton i malter moraju biti stari najmanje 28 dana.

ČIŠĆENJE

Delove površine koji ne prijanjaju odstraniti struganjem pomoću čvrste četke

(ne žičane) ili najgrubljeg brusnog papira, a potom sastrugane delove i čestice prašine ukloniti suvom

četkom ili krpom.

Repariranje podloge

SKIDANJE STARE BOJE

Kada se vrši repariranje fasadnih povšrina, skidanje prethodnog premaza je neophodno ako se premaz

ljušti, puca, mehura ili ispraškava. Skidanje neophodno i ukoliko je premaz grub, a glačanje i

izravnavanje ne bi bili delotvorni.

Premaz se može skinuti struganjem pomoću čvrste (ne žičane) četke ili pomoću najgrubljeg brusnog

papira.

Ako je stara boja u dobrom stanu (dobro prijanja za podlogu, nema pojave mehurova i sl.), onda njeno

otklanjanje nije neophodno.

ČIŠĆENJE

U slučaju kada ranije naneta boja ne zahteva otklanjanje, vrši se samo odstanjivanje površinske

prljavštine.

Ako je prethodno naneta neka druga vodorazrediva boja, pranje se obavlja samo pomoću sundjera i

blagog rastvora deterdženta, jer prekomerno kvašenje može da ugrozi prijanjanje ovakve boje za

podlogu. Za uklanjanje prašine preporučljivo je primeniti samo struganje ili brušenje četkom ili

brusnim papirom.

Ako je prethodno naneta boja na bazi rastvarača, onda se pranje slobodno vrši pomoću vode i

deterdženta, uz obavezno ispiranje. Posle ispiranja površina treba da se obriše suvom krpom i da se

ostavi dovoljno vremena da se ona potpuno osuši.

IZRAVNAVANJE POVRŠINE

Ako su prisutne velike praznine i vazdušne pukotine, one se mogu popuniti cementnim malterom,

pomoću špahtle.

3. NANOŠENJE

IMPREGNIRANJE

Na prethodno očišćenu, površinu naneti FASAKRIL akrilnu impregnaciju u jednom sloju.

Impregnacija se nanosi ravnomerno, četkom u nerazređenom stanju. Sušenje je 10-12 sati.

Za nove podloge se može koristiti FASAKRIL akrilna boja mat ( razređena do 10% FASAKRIL

razređivačem ) umesto FASAKRIL akrilne impregnacije.

NANOŠENJE BOJE

Na osušenenu impregnaciju nanosi se FASAKRIL akrilna boja mat u 2 sloja.

Boju dobro promešati pre upotrebe.

Boja se razređuje FASAKRIL razređivačem do 5%, a može se nanositi četkom ili valjkom ili

prskanjem.

Sušenje između slojeva 10-12 sati.

PRANJE ALATA: Odmah posle upotrebe alat oprati Fasakril razređivačem.

.

4. IZBOR ALATA I POMOĆNOG MATERIJALA

Za izravnjavanje površina koristiti hoble i špahtle od kvalitetnog nerđajućeg materijala.

Za brušenje materijala za izravnjavanje koristiti brusni papir granulacije od 100 do 180.

Za nanošenje Fasakril impregnacije koristiti specijalne četke - šajbne okruglog oblika (prečnika oko

15 cm) ili četvrtaste četke ( 15 x 5 cm i veće) sa prirodnom dlakom.

Fasakril akrilna boja mat se nanosi četkom, valjkom ili jarcem.

Koristiti četke i valjke od prirodnih vlakana ili kombinacije prirodnih i sintetičkih materijala.

Za zidove širine 20 cm i uže površine koristiti četke sa gustom dlakom pri čemu bojiti po 0,25 m2.

Za betonske površine koristiti jarac (valjak sa dugačkim prirodnim vlaknima ), a za ostale mineralne

podloge koristiti valjke sa vlaknima dužine preko 20 milimetara.

5. ODRŽAVANJE PREMAZA

Premaz se održava pranjem blagim rastvorom deterdženta, brisanjem vlažnom a zatim suvom krpom.

Održavanje se ne sme vršiti minimum 30 dana po nanošenju premaza