Vaša korpa

KEMAZIM OC

Šifra proizvoda:3595
Cena:
Bezhloridni ubrzivač stvrdnjavanja
Ubrzivač stvrdnjavanja za beton i dodatak za zimsko betoniranje.• bez hlorida, neškodljiv za armaturu • omogućava betoniranje pri –10°C temperature vazduha, uz uslov pripreme betona pri +5°C Upotrebljava se za pripremanje svih vrsta betona i maltera gde želimo postići ubrzan prirast čvrstoće betona.
Ubrzivač stvrdnjavanja za beton i dodatak za zimsko betoniranje.
• bez hlorida, neškodljiv za armaturu
• omogućava betoniranje pri –10°C temperature vazduha, uz uslov pripreme betona pri +5°C
Upotrebljava se za pripremanje svih vrsta betona i maltera gde želimo postići ubrzan prirast čvrstoće betona.
KEMAZIM OC je sjedinjiv sa svim dodacima iz programa KEMA i sa većinom dodataka na tržištu (sa plastifikatorima,
usporivačima, aerantima i ubrzivačima). Pri tom, KEMAZIM OC moramo dozirati odvojeno. Neophodna su prethodna ispitivanja.
Izgled: Svetlo žuta tečnost
Pakovanje:
1 kg u plastičnoj kanti / 8 kg (8x1 kg) u transportnoj kutiji / 576 kg (72x8 kg) na paleti
7 kg u plastičnoj kanti / 448 kg (64x7 kg) na paleti
14 kg u plastičnoj kanti / 840 kg (60x14 kg) na paleti
50 kg u plastičnom buretu / 800 kg (16x50 kg) na paleti
1000 kg kontejner (rinfuza)
Skladištenje i rok upotrebe: 24 meseca od dana proizvodnje uz pravilno skladištenje u suvom prostoru, u originalnoj,
neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Datum proizvodnje odštampan je na ambalaži.
Gustina: 1,32-1,38 kg/dm³
pH 6-7
Miris: bez mirisa
Sadržina hlorida: ne sadrži hloride
Topljivost u vodi: da
KEMAZIM OC ubrzava vezanje cementa te prirast hidratacijske toplote, što smanjuje opasnost od smrzavanja. Omogućava
betoniranja pri temperaturama vazduha do -10°C, uz uslov pripreme betona pri +5°C. KEMAZIM OC daje plastičnost, usled čega
je zapreminska masa betona, a sa tim i nepropusnost za vodu, veća.
KEMAZIM OC dodajemo u betonsku mešavinu, razređenog s vodom ili direktno u već homogenizovanu betonsku mešavinu.
Vreme mešanja moramo produžiti za najmanje 2 minuta, da se dodatak ravnomerno rasporedi i da dobijemo homogenu
mešavinu. Potrebno je smanjiti količinu vode, radi dodatnog učinka plastificiranja betona. Pri spoljašnjem betoniranju temperatura
betona mora biti + 5°C, a sam beton se mora zaštititi od smrzavanja, odnosno moraju se poštovati uputstva za zimsko betoniranje.
1-2 % na težinu cementa.
KEMAZIM OC dodajemo u betonsku mešavinu, razređenog s vodom ili direktno u već homogenizovanu betonsku mešavinu.
Vreme mešanja moramo produžiti za najmanje 2 minuta, da se ravnomerno rasporedi i da dobijemo homogenu mešavinu.
Potrebno je smanjiti količinu vode, radi dodatnog učinka plastificiranja betona. Pri spoljašnjem betoniranju temperatura betona
mora biti + 5°C, a sam beton se mora zaštititi od smrzavanja, odnosno moraju se poštovati uputstva za zimsko betoniranje.
+5ºC min. / +30ºC max.
+5ºC min. / +30ºC max.
+5ºC min. / +30ºC max.
Lako se skladišti na temperaturama do -15ºC. Ne sme zamrznuti!