Vaša korpa

ISOMAT ADIPLAST

Šifra proizvoda:1690
Cena:
дин. 565,00
Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera 1kg
ADIPLAST je polimerni lateks koji se koristi kao aditiv radi značajnog poboljšanja
karakteristika cementnih maltera na više načina:
• Pojačava vezivanje za podlogu.
• Poboljšava elastičnost.
• Eliminiše skupljanje i samim tim pojavu pukotina.
• Poboljšava plastičnost, zadržavanje vode i obradivost sveže mase.
• Impresivno povećava otpornost na abraziju.
• Čini maltere vodonepropusnim.
• Poboljšava otpornost na hemikalije i naftne derivate.
PRIMENA
• Vezivni sloj izmeñu starog i novog betona ili maltera.
• Malter za popravke i tanke slojeve.
• Nehabajuće glatke podne košuljice.
• Vodonepropusni cementni malter, otporan na hidrostatički pritisak.
• Za košuljice sa podnim grejnim sistemom.
• Veoma čvrsti vodootporan malter.
• Malter otporan na hemikalije i naftne derivate.
• Lepak za izolacione ploče, pločice i ostale obloge.
• Aditiv za pojačanu čvrstoću i otpornost boja na vodenoj bazi na klimatske uslove (krečnih
emulzija).
• Malter za fugovanje.
• Malter za formiranje holkera na spojevima zid-pod.
• Zaštita mladog (svežeg) betona od prerane dehidracije.
UPUTSTVO
1. Podloga
Podloga mora da bude čista i bez prašine, trošnih materijala, ulja, masnoće, bez starog
maltera, boje, ostataka cementa, itd. Treba da bude dobro pokvašena, ali bez akumulacije
vode.
2. Nanošenje
ADIPLAST lateks se dodaje u vodu za mešanje maltera. Količina ADIPLAST-a zavisi od
željenog efekta i konkretnog tehničkog zahteva (vidi primere primene).
Prvo se u mikser ubacuje rastvor ADIPLAST-a, pre cementa i agregata, kako bi se izbeglo
formiranje grudvi. Vreme upotrebljivosti maltera zamešanog sa ADIPLAST-om je blago
produženo.
NAPOMENA
Pre upotrebe ADIPLAST treba dobro promućkati.