Vaša korpa

EMAJL LAK ZVEZDA

Šifra proizvoda:4879
Cena:
Emajl za drvo i metal 0,75lit
Opis: Univerzalni emajl za zaštitu i dekoraciju predmeta od drveta i metala u enterijeru i eksterijeru. Visokog sjaja, dobre pokrivnosti, lako se nanosi i odlično razliva. Preporučuje se kao završni premaz u ovom sistemu zaštite i dekoracije. 
Osobine i upotreba: Za zaštitu i dekoraciju drveta, može se primeniti samostalno ili u sistemu sa nekim od osnovnih premaza (Uljana osnovna boja za drvo, Laneni firnis). Za nanošenje četkom, valjkom ili špricanjem razređuje se sa 5-10% Uljanog razređivača. 
Sušenje: Nanošenje sledećeg sloja ili završnog premaza predlaže se posle 24 sata ili mokro na mokro posle 5-6 sati. 
Nijanse: Izrađuje se u 14 standardnih nijansi. 
Izdašnost: U zavisnosti od načina nanošenja i vrste podloge 7-9 m2/l u jednom sloj. 
Pakovanje: 0.20l, 0.75l i 5l

 

EMAJL ZA DRVO I METAL

Opšti podaci

Emajl za drvo i metal je jednokomponentni, antikorozioni premaz na bazi vazdušno sušivog, alkidnog veziva, svetlostalnih i antikorozionih pigmenata, punila i organskih rastvarača.

Namena

Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina kao što su ograde, kapije, vrata, prozori, baštenski nameštaj, police, metalne cevi, metalne konstrukcije u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se samostalno ili u sistemu sa Osnovnom bojom za metal (zaštita metala) ili Uljanom osnovnom bojom za drvo (zaštita drveta).

Osobine

visok sjaj

dobra otpornost na atmosferske uticaje

dobra mehanička svojstva (elastičnost i tvrdoća)

otporan na toplotu do 80°C

Tehnički podaci Karakteristika Vrednost

Viskozitet DIN Ø 4mm, 20ºC,ISO 2431 180” ‐ 260”

Suva materija, ISO 3251 52±4%

Gustina (g/cm3, 20ºC), ISO 2811 0.98‐1,10

Finoća dispergovanja, ISO 1524 max 20 μm

Stepen prijanjanja, ISO 2409 max GT 0

Tvrdoća, ISO 1522 30±5”/50μm

Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520 min 7 mm

Nijansa 14 standardnih prema ton karti

Sjaj, ISO 2813 iznad 80%

Razređivanje Uljani razređivač, max 5%

VOC A (i), 500g/l (1.12.2013.);proizvod sadrži maks.499g/l

Izdašnost, ISO 2814 7 – 9 m2/l

Pakovanje 0.2, 0.75 i 5l

Rok trajanja Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25ºC) proizvod je upotrebljiv 36meseci.

Priprema podloge

Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje. Na pripremljenu površinu naneti Osnovnu boju za metal ili Antikorozivni temelj u 1‐2 sloja. Suvu drvenu površinu dobro obrusiti (brusnim papirom granulacije 120‐180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti ‐ do čistog drveta, brušenjem. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo. Drvo premazati sa Lanenim firnisom i Uljanom osnovnom bojom za drvo (2 sloja).

Uputstvo za rad

Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Emajl za drvo i metal naneti četkom, valjkom ili špricanjem u 2 sloja preko pripremljene površine ili nanetog osnovnog premaza. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti maksimalno 5% Uljanim razređivačem Zvezda‐Helios. Premaz je suv na dodir posle 6‐8h, a potpuno nakon 48h. Ponovno nošenje preporučujemo posle 24h.

Napomena Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.

Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe.

Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.