Vaša korpa

KRAFT TEAK OIL AQUA

Šifra proizvoda:4231
Cena:
дин. 1.259,00
Tikovo ulje 0,75lit

Upijajući alkidni lak na vodenoj bazi za zaštitu drvenih površina u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru.

Poliuretanski premaz.

Savršeno upijanje.

Vodootporan čime sprečava razvoj buđi.

Zbog posebnog voska i UV filtera koji sadrži pruža veliku otpornost na vremenske uslove kao i na dugotrajnu izloženost suncu.

Pogodan za drvene podove.

Ukrašava i štiti sve drvene površine o spoljnih uticaja.

Brzo sušenje.

Lak za rad, velika  pokrivna moć.

TEAK OIL AQUA je alkidni lak na vodenoj bazi modifikovan poliuretanima pogodan za zaštitu drvenih površina u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Štiti i ukrašava sve vrste drveta nezavisno od njihove tvrdoće (hrast, tik, mahagoni, bukva..) Zbog svog posebnog sastava postiže  veliku moć upijanja čineći tako površinu vodootpornom, štiteći je od atmosferskih uticaja, razvoja buđi, kao i od mehaničkih oštećenja. Takodje zbog posedovanja posebnog voska kao i UV filtera pruža veliku otpornost na sve vremenske uslove kao i na izloženost jakom suncu. Usled brzog učvršćivanja i zato što formira čvrst i elastičan film, pogodan je i za drvene podove.

Proizvod sa niskim sadržajem isparljivih organskih materija (IOM)

Neškodljiv za korisnika i okolinu.

Lak za rad

Odlična pokrivna moć

Ravnomerna pokrivnost

Vrhunska zaštita

 

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista,  bez prašine, bez ostataka stare boje, masti, rđe, soli i sl.

 

·      Nove drvene površine: šmirglanje, čišćenje i nanošenje dva sloja TEAK OIL.

·      Na već ofarbane površine: blago šmirglanje, čišćenje i nanošenje jednog sloja TEAL OIL.

·      Površine sa buđi, plavim mrljama: očistiti, šmirglanje, čiščenje i na kraju nanošenje jednog ili dva sloja TEAK OIL.

·      Drveni podovi: čišćenje površine od prašine, nanošenje dva sloja TEAK OIL. Pod se može koristiti nakon 5-6 dana u zavisnosti od spoljne vlage i temperature.

 

Uputstvo za nanošenje boje

·      Alat: četka, valjak , pištolj.

·      Razređivanje: spremno za upotrebu.

 

·      Vreme sušenja: 1 sat na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja se produžava u vlažnijim/hladnijim uslovima).

·      Drugi premaz: 10-12 sati

·      Promešati dobro pre i u toku upotrebe.

·      Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C, kao i kada je relativna vlažnost vazduha iznad 50%.

 

Pakovanje

Dostupno u pakovanju od 0.75L, 2.5L.

 

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Čuvati dobro zatvoreno i van domašaja dece. U slučaju kontakta sa očima odmah isprati vodom i zatražiti lekarsku pomoć. Ako se proguta hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje. Ne ispuštati u kanalizaciju. Ne koristiti ambalažu za skladištenje hrane. Skladištiti u skladu sa važećim zakonima. Tokom upotrebe nositi zaštitno odelo i obezbediti dobru ventilaciju. Za više informacija možete da konsultujete MSDS ovog proizvoda.

 

Skladištenje

·      Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C, relativnoj vlažnosti vazduha ispod 65%.

 

 

Lak za unutrasnju i spoljašnju upotrebu

Faza 1: granična vrednost 150gr/l

Faza 2 granična vrednost: 130g/l

Maksimalan sadržaj IOM u boji pripremljenoj za korišćenje : 18g/L

 

Tehničke karakteristike:

Specifična težina (Kg/L)

{ISO 2813}

1,02 (±0,02)

 

Čvrsta materija (%)

25(±0,05)

Viskoznost {ISO 2431}

10-20sec

Organski isparljive materije VOC (gr/l)

18

Pokrivna moć (m²/L) {ISO 5204}

10-12*

Rok upotrebe:

Najmanje 1 godina, od datuma proizvodnje

* U zavisnosti od stanja površine, uslova bojenja i načina primene