Vaša korpa

KRAFT WOOD CARE AQUA

Šifra proizvoda:4349
Cena:
дин. 869,00
Vodorazredivi transparentni lak sa UV filterima, za unutrašnju i spoljnu upotrebu

Skoro bez mirisa.

Visoka otpornost na UV sunčevo zračenje.

Velika čvrstina i elastičnost tokom vremena.

Prati sezonsko skupljanje/širenje drveta.

Vrlo dobro prijanjanje na sve drvene površine.

Visoka pokrivnost, idealno nanošenje, lak za rad, brzo sušenje.

Raspoloživ u sjajnoj i polusjajnoj varijanti.

Pogodan za nanošenje na stare površine lakirane sa lakovima na bazi vode ili rastvarača.

Vodorazredivi transparentni lak za unutrašnju i spoljnu upotrebu na drvenim površinama. Sadrži UV filtere koji obezbeđuju zaštitu drveta i laka od UV zraka. Njegova specijalna formula mu pruža mogućnost da prati skupljanje/širenje drveta, formirajući čvrst ali fleksibilan zaštitni film i omogućavajući sjajan završni rad na nameštaju, vratima, ormarima, prozorima, ramovima, baštenskom nameštaju i svim drugim drvenim površinama u domaćinstvu. Visoka efikasnost, lak za rad, idealno nanošenje.

Proizvod sa niskim sadržajem isparljivih organskih materija (IOM)

Neškodljiv za korisnika i okolinu

Lak za nanošenje

Ravnomerno razlivanje

Efikasna zaštita

Visoke performanse

Priprema podloge i nanošenje

Da bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, trule/popucale boje ili njenih ostataka i slično.

·      Nove drvene površine: lagano šmirglati, očistiti i naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE AQUA WATER-BASED WOOD PRESERVATIVE kako bi sprečili razvoj mikro-organizama (gljivice, crvi). Nakon 4 sata, naneti 2 sloja KRAFT WOOD CARE AQUA WATER-BASED WOOD VARNISH.

·      Ofarbane površine sa impregnacijom ili lakom protiv mrlja: lagano šmirglati i naneti 2 sloja KRAFT WOOD CARE AQUA WATER-BASED WOOD VARNISH. Ukoliko je drvo još vlažno, mora se dobro osušiti i nakon toga bojiti.

 

Uputstvo za nanošenje boje

·      Alat: ravna četka, valjak (moher), pištolj / raspršivač.

·      Čišćenje: odmah nakon upotrebe, alat i ostatke materijala oprati toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

·      Razređivanje: Spreman za upotrebu. Ukoliko je potrebno, preporučuje se razređivanje 5% - 8% čistom vodom.

·      Površinsko sušenje: 30 – 50 minuta na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).

·      Drugi premaz: minimum posle 4 sata.

·      Promešati dobro pre i u toku upotrebe.

·      Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko  35°C kao i kada je vlažnost iznad 65%.

Pakovanje

0,75L i 2,5L.

Uputstvo za sigurnu upotrebu

Čuvati pakovanje dobro zatvoreno i van domašaja dece. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje. Ne ispuštati u kanalizaciju ili druge izvore vode. Praznu ambalažu ne koristiti za skladištenje hrane i postupati sa njom u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Tokom upotrebe nositi zaštitno odelo i obezbediti dobro provetravanje prostorija. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

Skladištenje

·      Čuvati na temperaturi od +5°C do +35°C, relativnoj vlažnosti vazduha ispod 65%.

Ambalažu držati dobro zatvorenom