Vaša korpa

KRAFT EPOXY PRIMER AQUA

Šifra proizvoda:4263
Cena:
Dvokomponentna epoksidna podloga na vodenoj bazi, za spoljašnju i unutrasnju upotrebu

Odlična adhezija

Velika otpornost na mehaničke uticaje

Velika čvrstina

Zaštita od negativnog pritiska

Lak za rad

Epoksidna dvokomponentna podloga na vodenoj bazi, za unutrašnju i spoljnu upotrebu, pogodna za zaštitu betonskih, metalnih, uopšte svih građevinskih površina. Preporučuje se  za industrijske podove koji zahtevaju veliku otpornost na mehaničke uticaje i odlično prijanjanje (hangari, garaže..). Usled specifičnog sastava pruža veliku čvrstinu, a posebno ako se pomeđa sa kvarcnim peskom može da ispuni površine koje zahtevaju takav vid pripreme. Takođe je pogodna kao podloga za bojenje građevinskih površina kojima je potrebna zaštita od negativnog pritiska, kao i za zaštitu podova koji imaju problem sa vlagom. Slabog je mirisa, laka je za upotrebu i ima veoma dobro prijanjanje na površinu.

Odlična zaštita

Odlično prijanjanje na bilo koju površinu

Izvanredno ispunjavanje neravnina

Paropropusnost

Lak za nanošenje

Velika čvrstina i elastičnost

Odlična zaštita podova pod uticajem vlage

Odličana zaštita građevinskih površina sa negativnim pritiskom

Skoro bez mirisa

 

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka boje i slično.

 

·      Površine prethodno bojene epoksidnom bojom: 2 sloja EPOXY PAINT AQUA

·      Nove površine: 1 sloj EPOXY PRIMER AQUA za obezbeđivanje dobrog prijanjanja i alkalne zaštite, a nakon toga 2 sloja EPOXY PAINT AQUA

·      Kod podova za povećanje punoće mase savetuje se dodavanje 20-30% posebnog kvarcnog peska

·      Korišćenje poda je moguće tek nakon učvršćivanja – potpune stabilizacije boje (20 dana)

 

Uputstvo za nanošenje boje

·      Alat: četka, valjak, raspršivač

·      Razređivanje: 5-10% čistom vodom

·      Vreme površinskog sušenja: 1-2 sata na na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).

·      Minimalno vreme za nanošenje završne boje: 24 sata.

·      Promešati dobro pre upotrebe i periodično za vreme upotrebe.

·      Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C kao i kada je vlažnost iznad 65%.

Pakovanje

Raspoloživ u sivoj boji: komponenta A u pakovanjima 0.75L i 2.25L, komponenta B u pakovanjima 0.25L i 0.75L

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Štetno je kad se udiše i u dodiru sa kožom. Ne udisati isparenja. Izbegavati dodir sa očima. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju kontakta sa kožom, odmah oprati sapunom. Tokom nanošenja nositi zaštitno odelo i rukavice.. Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima. Boju i ambalažu tretirati kao opasan otpad. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

Skladištenje

·      Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C, relativnoj vlažnosti vazduha ispod 50%.

Ambalaža mora biti hermetički zatvorena