Vaša korpa

KRAFT EPOXY PAINT AQUA

Šifra proizvoda:4248
Cena:
Dvokomponentna epoksidna boja na vodenoj bazi, za spoljašnju i unutrasnju upotrebu

Odlična zaštita industrijskih podova i gradjevinskih površina

Visoka otpornost na hemijske i mehaničke uticaje

Antiklizne osobine

Lak za rad

Štiti od nepovoljnih vremenskih uslova

Završna epoksidna dvokomponentna boja na vodenoj bazi, za unutrašnju i spoljnu upotrebu, pogodna za zaštitu betonskih, metalnih, uopšte svih građevinskih površina, kao i za industrijske podove. Usled specifičnog sastava poseduje veliku otpornost na hemijske i mehaničke uticaje, kao i dobre antiklizne osobine. Uporedo sa tim poseduje i odličnu pokrivnost i može se tonirati u svim nijansama iz ton-karte KRAFT AMBIANCE. Laka je za rad, pruža satenski finiš, i dobro štiti od nepovoljnih vremenskih uslova

Odlično prijanjanje na beton i metal

Odlična otpornost na sve vremenske uslove

Lak za nanošenje

Sjajna čvrstina i elastičnost

Ravnomerna pokrivnost

Skoro bez mirisa

 

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka boje i slično.

 

·      Površine prethodno bojene epoksidnom bojom: 2 sloja EPOXY PAINT AQUA

·      Nove površine: 1 sloj EPOXY PRIMER AQUA za obezbeđivanje dobrog prijanjanja i alkalne zaštite, a nakon toga 2 sloja EPOXY PAINT AQUA

·      Korišćenje poda je moguće tek nakon učvršćivanja – potpune stabilizacije boje (20 dana)

 

Uputstvo za nanošenje boje

·      Alat: četka, valjak, raspršivač

·      Razređivanje:

·      prvi premaz: 5-10% čistom vodom

·      drugi prema: 0-5% čistom vodom

·      Vreme površinskog sušenja: 1-2 sata na na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).

·      Drugi premaz: minimum posle 24 sata.

·      Potpuno sušenje: 5-6 dana

·      Promešati dobro pre upotrebe i periodično za vreme upotrebe.

·      Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C kao i kada je vlažnost iznad 65%.

Pakovanje

Raspoloživ u beloj i bazi A: komponente A u pakovanjima 0.75L i 2.25L, komponente B u pakovanjima 0.25L i 0.75L

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Štetno je kad se udiše i u dodiru sa kožom. Ne udisati isparenja. Izbegavati dodir sa očima. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. U slučaju kontakta sa kožom, odmah oprati sapunom. Tokom nanošenja nositi zaštitno odelo i rukavice.. Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili pakovanje. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorima. Boju i ambalažu tretirati kao opasan otpad. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

Skladištenje

·      Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C, relativnoj vlažnosti vazduha ispod 50%.

·      Ambalaža mora biti hermetički zatvorena.