Vaša korpa

DIHT TRAKE

Šifra proizvoda:2188
Cena:
Trake za zaptivanje vrata i prozora
Samolepljive dihtung trake služe za zaptivanje rasušene, iskrivljene ili na drugi
način oštećene stolarije. Proizvedene su od najsavremenijih materijala, a osmišljene tako
da ih može ugraditi svako - lako i brzo.
Pažljivo izaberite traku, jer ukoliko je traka tanja od zazora, zaptivanje ( dihtovanje ) neće
biti potpuno. Nasuprot tome, ako je traka deblja od zazora, zaptivanje stolarije će biti
otežano.
Najbolji način da se odredi veličina zazora jeste da se uzme komadić plastelina ili gita,
postavi na okvir prozora ili vrata, pa da se onda prozor (vrata) zatvori preko njega. Nakon
otvaranja dobija se tačan otisak zazora u plastelinu.

Ugradnja:
Pre ugradnje trake treba pažljivo ukloniti ostatke starih traka ( ako ih ima ).
Prljavštinu sa prozora treba pažljivo očistiti acetonom ( ali ne uljanim ).
Temperatura stolarije pre lepljenja treba da je bar 10°C.
Pravilna priprema za ugradnju višestruko povećava trajnost, pa obratite pažnju na ovaj deo
rada.
Zatim izmerite tačne dužine traka, pri čemu treba paziti da se trake
ne mere zategnute. Potrebno je odseći jednu visinu i jednu širinu,
jer je traka dvostruka. Posle odsecanja, razdvojiti trake po dužini.
Odlepite deo zaštitne trake sa lepljive strane zaptivne trake što je
moguće bliže gornjoj ivici.
Nastavite sa lepljenjem zaptivne trake uz istovremeno odlepljivanje zaštitne trake, pažljivo i
bez istezanja.
Vodoravne trake zalepiti na isti način kao i uspravne, obratiti
pažnju na spojeve u uglovima i položaj trake na strani gde
su šarke.