Vaša korpa

ISOMAT PENETRATE

Šifra proizvoda:1664
Cena:
дин. 3.385,00
Hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije 20kg
Cementni hidroizolacioni premaz. Penetrira u beton i tako vrši hidroizolaciju. Ostaje trajno aktivan i samim tim konstantno štiti konstrukciju od bilo kakvog prisustva vode. Pogodan je za premošćavanje i zapunjavanje mrežastih pukotina, čak i kada se one naknadno pojave. Otporan je i na pozitivni i na negativni hidrostatički pritisak. Pogodan je za hidroizolaciju podruma, temelja, šahtova i rezervoara. Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema EN 1504-2.
AQUAMAT-PENETRATE je cementni hidroizolacioni premaz. Sadrži specijalne aktivne hemikalije, koje u kontaktu sa vlagom i prisutnim hidroksidima iz cementa, reaguju i formiraju nerastvorive veze (kristale). Ti kristali blokiraju kapilarne pore i popunjavaju mreže pukotina i prslina usled skupljanja u samom betonu i time sprečavaju dalju apsorpciju vode. AQUAMAT-PENETRATE nudi velike prednosti.
Detaljno:
 Ostaje permanentno aktivan, i samim tim konstantno štiti objekat (konstrukciju) od bilo kakvog prisustva vode.
 Vezuje se izuzetno dobro za beton, i usled pozitivnog i usled negativnog pritiska vode.
 Sposobnost premošćavanja i zapunjavanja mrežastih pukotina minimalne širine i do
0,4 mm, čak kada se one naknadno pojave.
 Ne utiče na vodonepropusnost betona u slučajevima oštećenja betonske površine ni
vodonepropusnog sloja.
 Štiti objekat od korozije betonske armature. Upotrebljivost kod rezervoara sa pijaćom vodom kao i na površinama u direktnom dodiru sa prehrambenim proizvodima, prema W-347.
 Nema uticaja na parapropusnost betona.
 Jednostavna i jeftina primena.
 Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema standardu EN 1504-
2. Sertifikat br. 2032-CPR-10.11.
AQUAMAT-PENETRATE je takođe testiran i odobren od strane Nacionalnog Univerziteta
upravljanja vodama i prirodnim resursima (Rovno, Ukrajina) – Laboratorija za ispitivanje
građevinskih materijala, za sledeće karakterisitike:
 Povećanje vodonepropusnosti betona usled hidrostatičkog pritiska i smanjenje kapilarne
apsorpcije.
 Povećanje otpornosti na mraz.
 Povećanje hemijske otpornosti betona.
 Ne utiče na čvrstoću betona.

Primena:
Hidroizolacija betonskih elemenata u slučajevima koji sežu od obične vlage do vode pod pritiskom. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, temelja, otvora, rezervoara za vodu, kanalizacionih tankova, itd.

Tehnički podaci:
Oblik: cementni puder
Boja: siva
Potrošnja vode: 6,40-6,70 l/vreća od 20 kg
Gustina osušenog maltera: 1,06  0,05 kg/l
Gustina zamešanog maltera: 2,00  0,05 kg/l
Pritisna čvrstoća: 17,00  2,00 N/mm2
Savojna čvrstoća: 6,00  1,00 N/mm2
Adhezivna sila (EN 1542): ≥ 1,0 N/mm2
Propustljivost CO2: 181 m (EN 1062-6 Metod A, zahtevt: Sd > 50m)
Kapilarna absorpcija vode: 0,095 kg/m2·h0,5 (EN 1062-3, zahtev EN 1504-2: w < 0,1)
Paropropusnost: Sd=1,40m (EN ISO 7783-2, Klasa I < 5m)
Upotrebljivost: 30-60 min na +20ºC